Taiphanmem.Pro tuân thủ nghiêm ngặt chính sách Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) website chính thức là www.dmca.com.

Taiphanmem.PRO phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động thích hợp theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Taiphanmem.Pro hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn hãy cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần dưới đây. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về việc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn, bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm, sản phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Taiphanmem.PRO.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai báo sai, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
  • Có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền cho là Taiphanmem.PRO vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm tại đây

Vui lòng đợi 24 – 48 giờ làm việc để chúng tôi có thể trả lời email của bạn. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách.

Trân trọng cảm ơn,